Horen van de Gemeente

Op 27 september heeft de algemene kerkenraad een voorgenomen besluit genomen tot aansluiting van de Boskapel Groenekan bij de protestantse gemeente De Bilt. Tevens is besloten dat na deze aansluiting de drie wijkgemeentes Boskapel, Immanuëlkerk en Opstandingskerk tot één nieuwe wijkgemeente zullen worden samengevoegd.
De Kerkorde schrijft voor dat de gemeente gekend en gehoord wordt in deze besluiten. Daartoe krijgt u de gelegenheid op zondag 14 oktober aansluitend aan de dienst. De gewijzigde plaatselijke regeling en het beleidsplan voor de Algemene Kerkenraad, kunt u opvragen bij de scriba van de Algemene kerkenraad dhr. Leon van de Kuil hjlvdkuil@gmail.com

Namens de kerkenraad

labels
datum en tijd (agenda)
Banner tonen
Banner verbergen