Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

 

Expositie van de Schildergroep ‘De Vrome Kwasten’

 

Tot en met 6 januari 2019 exposeert de Schildergroep ‘De Vrome Kwasten’ haar werk in de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34 in Bilthoven. Het thema is: “Verstilling”.

 

Verstilling is stil worden, kalmeren. In de natuur is de winter het seizoen van verstillen, van wachten op het voorjaar.

Ook voor mensen is het goed om rust te nemen, stil te worden, in te keren in je zelf teneinde nieuwe krachten voor bloei op te doen. De expositie ademt de sfeer van ‘stil worden’.

 

Aan de expositie werkten mee: de dames Betty van den Ham, Mineke Hoogendijk, Dora Hogeweg, Tineke de Nooijer, Mieke Snoek, Wilma den Toom en Trudy Treur.

 

De expositie is te bezichtigen na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen vanaf circa 11.30 uur en op andere dagen na overleg met mw. Jannie Catsburg, telefoon 030 – 220 30 91.

 

Als u na het lezen van dit bericht een keer wilt kennis maken met de Schildergroep ‘De Vrome Kwasten’ dan bent u van harte welkom in de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34 in Bilthoven op woensdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij mw. Jannie Catsburg,   030 – 220 30 91.