Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.


Expositie in de Nieuwe kerk te De Bilt, met werk van Cobi Osnabrugge-Brak

Over de expositie zegt Cobi Osnabrugge-Brak het volgende.

De onderwerpen die ik verbeeld zijn divers en de schilderijen zijn met name in de laatste jaren gemaakt.

Het zijn ‘notities’ uit de natuur, maar ook herinneringen aan soms lang vervlogen culturen of aan personen uit de geschiedenis. Zo is er bijvoorbeeld ‘de Infanterist’ uit het Chinese terracottaleger of mijn grote werk ‘Erasmus’, een beroemde geleerde uit onze Nederlandse geschiedenis, een belangrijke voorloper van de Hervorming. 2016 was immers het Erasmusjaar. In dit doek heb ik met tekst gewerkt zodat ook de betekenis van zijn werk voor het heden duidelijk wordt. Naast de werken met een bepaalde voorstelling laat ik ook meer geabstraheerde werken zien. Hierbij kunt u als kijker meer overlaten aan uw eigen verbeelding.

 

De technieken en materialen die ik gebruik zijn verschillend. In deze expositie is dit met name in acryl op doek/linnen met hier en daar, in collage, gemengde technieken. De schilderijen zijn schilderachtig of in vlakken. Bij de manier van schilderen ga ik uit van gelaagdheid. Meestal ga ik bij het opzetten uit van een schets die ik in een bepaalde dunnere verflaag in een ondergrondkleur opzet en daarna steeds verder, met steeds andere lagen, uitwerk. Soms blijft de onderlaagkleur een rol spelen in het werk. Beeldaspecten als compositie, kleur, ritme, ruimtesuggestie en huid bepalen mede de voorstelling.

 

Cobi heeft vroeger de Nd opleiding Tekenen en Textiele Werkvormen in Utrecht gevolgd en later nog MO-A Tekenen in de Lutmastraat te Amsterdam. Ze heeft, via cursussen, zich altijd in andere technieken en materialen bijgeschoold.

Lange tijd is zij als docent Tekenen werkzaam geweest op het Griftland College te Soest.

 

De expositie is van 2 september tot 28 oktober 2018 te zien.

De geëxposeerde werken zijn iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur en op zondagmorgen tussen 11.30 en 13.00 uur te bezichtigen in de Nieuwe Kerk (voormalige Opstandingskerk), Eerste Brandenburgerweg 34, Bilthoven.

Nadere informatie: Jannie Catsburg,   030-220 30 91.

Hieronder nog een paar afbeeldingen van enkele schilderijen.

kunst in de kerk    Kunst in de kerk