Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

 

Het thema van de serie schilderijen en quilts, gemaakt door schildergroep 

´De Vrome Kwasten´ is: Verleiding.

In het leven krijgen we te maken met allerlei soorten verleidingen. Geld, macht, groener gras bij de buren enz.

De allerbekendste in de bijbel is in Genesis het verhaal van Adam en Eva en de slang, op verschillende manieren geschilderd.

Maar ook het verhaal van Simson en Delila wordt verbeeld.


De werken zijn gemaakt door: 

Betty van den Ham

Mineke Hoogendijk

Dora Hoogeweg

Tineke de Nooijer

Anneke Schoone

Mieke Snoek

Trudy Treur


Inlichtingen bij Jannie Catsburg 

(tel. 030-2203091)

 

Foto 1

 

Foto 2

 

Foto 3

 

Foto 4