Kunst in de kerk

De werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in ons kerkgebouw. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is, maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van kwetsbare groepen in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

 

Expositie van Fotoclub Bilthoven in Oosterlichtkerk,

 

Tot en met 10 maart 2019 exposeren leden van de Fotoclub Bilthoven foto’s waarbij het thema betrekking heeft op kerkhoven, begraafplaatsen en grafmonumenten in binnen- en buitenland.

Aanvankelijk is er over het gekozen thema enige aarzeling geweest, maar bij nader inzien blijkt dat leden van de Fotoclub op hun reizen vaak ook een begraafplaats bezoeken en daarbij onder de indruk zijn van de daar aanwezige grafmonumenten. De Fotoclub hoopt dat de bezoekers van de Oosterlichtkerk de expositie positief zullen waarderen. De expositie is te bezichtigen in de Oosterlichtkerk (voormalige Opstandingskerk), Eerste Brandenburgerweg 34 in Bilthoven, na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen vanaf circa 11.30 uur en op andere dagen na overleg met mw. Jannie Catsburg,  030 - 220 30 91.