Kerkdiensten

datum en tijd Inhoud
Kerkdienst 4e advent met B. Wassenaar Meer informatie
Kinderkerstnachtdient
Kerstnachtdienst met da. E.H.W. Stam Meer informatie
Kerkdienst 1e kerstdag met ds. E. van Leersum Meer informatie
Kerkdienst met Prof. M. Brinkman uit De Bilt Meer informatie
Top 2000 kerkdienst Meer informatie
Oudejaarsavond kerkdienst met da. E.H.W. Stam Meer informatie
Nieuwjaarsdag kerkdienst met da. E.H.W. Stam
Kerkdienst met ds. E. van Leersum Meer informatie