Geen kerkdiensten

Er zijn geen kerkdiensten in de Oosterlichtkerk. Dit vanwege de oproep van het kabinet om bijeenkomsten van meer dan honderd personen niet te laten doorgaan. 

Extra corona diaconale collecte zondag 14 juni

Op zondag 14 juni a.s. hopen we in onze digitale diensten te collecteren voor noodhulp activiteiten van Kerk in Actie en het Christelijk Noodhulp Cluster. Beide organisaties hebben via hun partnerkerken en organisaties programma's opgezet op het gebied van zorg, aanvullende voedselpakketten, preventie en voorlichting.  Hiervoor zijn dringend fondsen nodig. In veel landen is de nood heel veel groter dan in Nederland, omdat de afzonderlijke mensen veel minder hulp krijgen, en niet kunnen rekenen op steun van maatschappij brede organisaties. 
Laten we er zijn voor elkaar!

Pinksterzwaai met kaart

Ook dit jaar is er weer de bekende Pinksterzwaai. Een bemoedigde groet voor de 80-plussers, een vlammetje van hoop dat we onder elkaar verspreiden. Voor even zijn we verbonden, op afstand, door naar elkaar te zwaaien. Het is de Geest die ons allen beweegt. 
De tekst op de 'Pinksterzwaaikaart' is ontleend aan het Pinksterlied De Geest van God waait als de wind (NLB 691).

Terugluisteren en kijken kerkdienst zondag 17 mei

Vanochtend was er helaas een probleem met het geluid bij de livestream van de kerkdienst. De oorzaak van het probleem is bekend en alles wordt komende week uitvoerig met zang en orgel getest. 
U kunt de kerkdienst terugluisteren via kerkomroep of bekijken via onderstaande opname. De liederen en de lezingen staan als bijlage in de zondagsbrief onderaan deze pagina. Pak wel even uw liedboek erbij. 
Voorganger: ds S. Verwijs uit De Bilt
1e collecte: stipcollecte: vakantiebijbelfeest.

Avondgebed op de vooravond van Hemelvaart

Op deze avond wordt een avondgebed gezongen, ook wel vespers genoemd. De term vespers komt van het Latijnse woord vespera dat avond betekent. Vanouds hebben christenen de verschillende uren van de dag geheiligd door gebed. De belangrijkste gebedstijden waren daarbij de ochtend en de avond. Het avondgebed wordt gebeden als de avond valt en de dag ten einde loopt. Het avondgebed maakt deel uit van het zogenaamde getijdengebed.

Diaconale collectes in juni

Voor de maand juni zijn de volgende diaconale collectedoelen gekozen:
 
Op zondag 7 juni vraag de diaconie uw bijdrage voor het project “Met open armen” van Cross Culture in Nieuwegein (CNN), een collecte in het kader van: ”opvang van kwetsbare groepen” het beleidsthema binnenland van de diaconie voor dit jaar.
Collectedoel
CCN is een multiculturele nieuwe