Printervriendelijke versieSend by emailPDF versieDe werkgroep "Kunst in de Kerk" verzorgt de exposities van religieus geïnspireerde (beeldende) kunst in de Immanuëlkerk en de Opstandingskerk. De exposities laten op een bijzondere wijze aan de bezoekers van de kerkgebouwen zien dat de Bijbel mensen op vele wijzen kan inspireren. De werkgroep probeert in haar aanbod in en buiten de kerk te laten zien dat de kerk geen geïsoleerde gemeenschap is maar deel uitmaakt van de maatschappij, er middenin staat. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om ook ander werk dan alleen het religieus geïnspireerde te exposeren. Ook stellen we expositieruimte beschikbaar voor kunstuitingen van zwakkeren in de samenleving, van wie de werkstukken worden aangeleverd door belangenbehartigende organisaties.

Inlichtingen bij: Jannie catsburg, tel. 030-2203091