Printervriendelijke versieSend by emailPDF versieIn de wijken Immanuëlkerk en Opstandingskerk worden bezoekdiensten verricht door contactpersonen. Het accent ligt op het bezoeken van jarigen van 78 jaar en ouder en daaruit voortkomende bezoeken. Maar er wordt ook aandacht besteed aan jubilea en nieuw ingekomenen. Een aantal malen per jaar komt de groep bij elkaar voor toerusting en uitwisseling van ervaringen. Het werk vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Iedereen die aandacht wil besteden aan anderen, goed kan luisteren en af en toe een helpend handje wil toesteken kan contact opnemen. Inlichtingen bij dhr. J. van Amersfoort,  tel.nr. 030-2204069 (pastoraat-Landman).

In het pastoraat  van da. Wilfrieda Stam zijn bloemendames of contactpersonen actief. Zij bezoeken ouderen van 78 jaar en ouder op hun verjaardag en brengen dan een bloemetje als groet van de kerk. Als ouderen het op prijs stellen kunnen ze vaker bezoek krijgen. Soms blijkt dan dat ze ziek zijn geweest of binnenkort naar een ziekenhuis moeten of naar een verzorgingshuis en dat wordt dan doorgegeven zodat, indien gewenst, een pastoraal medewerkster of predikant er heen kan gaan. Ook blijkt wel dat de mensen erg eenzaam kunnen zijn. We proberen de mensen er dan meer bij te betrekken. Door het grote aantal ouderen wordt een deel van dit werk ook wel door het pastoraat gedaan. De kring komt eens in de twee maanden bij elkaar bij een van de contactpersonen; dat wordt onderling geregeld. Inlichtingen: mw. Josée Wagenaar.  Verdere informatie is verkrijgbaar via het contactformulier.