Stream kerkomroep

U vindt hieronder een lijst met komende diensten. Als u een dienst wilt terugluisteren, dan kunt u dat doen via Kerkomroep. Op deze pagina kunt u meer informatie daarover vinden.

zondag, 22 oktober om 10:00 uur

Dienst in de Opstandingskerk

ds. E.W.J. van Leersum
Stipcollecte:
Publiciteitsfonds

zondag, 29 oktober om 10:00 uur

da. E.H.W. Stam
Hervormingsdag
wijkkas Immanuelkerk en Opstandingskerk

zondag, 29 oktober om 19:30 uur

Taize-viering

zondag, 05 november om 10:00 uur

Oogstdient in de Opstandingskerk

da. E.H.W. Stam
Binnenlands diaconaat
Kerkmuziekfonds

zondag, 12 november om 10:00 uur

da. E.H.W. Stam
Najaarszendingscollecte
Onderhoud kerk- en wijkgebouwen

zondag, 19 november om 10:00 uur

Dienst in de Opstandingskerk

ds. E.W.J. van Leersum
Stipcollecte:
Orgelfonds

zondag, 26 november om 10:00 uur

Eeuwigheidszondag.
We herdenken en noemen de mensen die afgelopen jaar zijn overleden.
Met medewerking van het Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet.

da. E.H.W. Stam en ds. E.W.J. van Leersum
Kerkmuziek
Pastoraat

zondag, 26 november om 19:30 uur

Taize-viering

zondag, 03 december om 10:00 uur

Eerste zondag van Advent.
Dienst in de Opstandingskerk

da. E.H.W. Stam
Diaconie:
Wijkgebonden doel:(her)inrichting kerkzaal