Stream kerkomroep

U vindt hieronder een lijst met diensten die zijn geweest. Als u een dienst wilt terugluisteren, dan kunt u dat doen via Kerkomroep. Op deze pagina kunt u meer informatie daarover vinden.

zondag, 27 november om 19:30 uur

Taizé-viering

Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 27 november om 10:00 uur

Eerste zondag van Advent.
Viering van het Heilig Avondmaal
Bevestigen ambtsdrager

da. E.H.W. Stam
Diaconie: Skill & Development Center Zuid-Afrika
Wijkgebonden doel:
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 20 november om 10:00 uur

Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.
Gedachtenis der gestorvenen.
Viering van het heilig Avondmaal.
M.m.v. Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet- Stegeman

Creche: Yaelle, Rixt en Alessandra zijn er voor de kleinsten.

ds. G.M. Landman
Diaconie: de bevolking van Haiti
Pastoraat
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.


Klik hier voor de preek van deze dienst.

zondag, 13 november om 10:00 uur


ds. A. van Buuren, Amsterdam
Diaconie:
Kerkmuziekfonds
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 06 november om 10:00 uur

Dienst in de Opstandingskerk
Oogstdienst. M.m.v. Gemeentekoor o.l.v. Joke Firet- Stegeman

da. E.H.W. Stam
Najaarszendingscollecte
Orgelfonds

zondag, 30 oktober om 10:00 uur

dr. A.J. Stam, Leusden
Nederlands Bijbelgenootschap
Jeugdwerkfonds
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Taizé- viering

Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 23 oktober om 10:00 uur

Dienst in de Opstandingskerk

Prof. Dr. M.E. Brinkman
Stipcollecte: Diaconie
Onderhoud kerk- en wijkgebouwen

zondag, 16 oktober om 10:00 uur


ds. R. v.d. Beld, Baarn
Werelddiaconaat:
Pastoraat
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 09 oktober om 10:00 uur

dienst in de Opstandingskerk

ds. D. Neven, Utrecht
Diaconie:
Wijkgebonden doel: