Stream kerkomroep

U vindt hieronder een lijst met diensten die zijn geweest. Als u een dienst wilt terugluisteren, dan kunt u dat doen via Kerkomroep. Op deze pagina kunt u meer informatie daarover vinden.

zondag, 12 juni om 10:00 uur

Pinksteren.
We vieren het Heilig Avondmaal

da. E.H.W. Stam
Zending
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 05 juni om 10:00 uur

ds. G.M. Landman
Plaatselijk pastoraat
wijkgebonden doel: wijkkas
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.


Klik hier voor de preek van deze dienst.

donderdag, 02 juni om 9:30 uur

Op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk.

da. E.H.W. Stam
Diaconie:
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.


Klik hier voor de preek van deze dienst.

In dit bestand de 'elfjes' uit de dienst.

zondag, 29 mei om 19:30 uur

Taizeviering

Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 29 mei om 10:00 uur

ds. A. van Buuren, Amsterdam
Werelddiaconaat: oma’s van aidswezen in Zuid-Afrika
eredienst
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 22 mei om 10:00 uur

Viering van het Heilig Avondmaal.

da. E.H.W. Stam
Diaconie:diaconaal vakantiewerk
pastoraat
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 15 mei om 10:00 uur

In deze dienst worden een diaken en twee ouderlingen bevestigd, en een ouderling zal een tweede ambtstermijn aanvaarden.

ds. G.M. Landman
Diaconie: gemeenschapsontwikkeling en landbouw in Birma
eredienst
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.


Klik hier voor de preek van deze dienst.

zondag, 08 mei om 10:00 uur

mw. ds. J. de Jong-Buursma, Gorinchem
Stipcollecte: Vluchtelingenwerk De Bilt
aanschaf beamer
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.


Klik hier voor de preek van deze dienst.

zondag, 01 mei om 10:00 uur

"Beloken Pasen"

Na de dienst Boekentafel in de Schakel

ds. J. Spoor, Utrecht
Vakantie Bijbel Feest De Bilt
Kerkenwerk
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

zondag, 24 april om 10:00 uur

Paaszondag. Een feestelijke dienst. We beginnen om 9.45 uur met het zingen van paasliederen.

ds. G.M. Landman
Paascollecte: JOP/HGJB
Kerkenwerk
Klik hier voor de preek van deze dienst.